Enpresaren informazioa

Web orri honen titularra Funeraria Uribe da (helbidea: Juan Kalzada kalea 8, 48300 GERNIKA, Bizkaia; IFZ: 16204770M). Enpresaren identifikazio datuak eta harremanetarako datuak hauek dira:

Funeraria Uribe
IFZ:16204770M
Helbidea: C/ Juan Kalzada,8 – 48300 GERNIKA (Bizkaia)
Tel: 946 250 085
Helbide elektronikoa: administracion@funerariauribe.com


Erabilera baldintza orokorrak

Baldintzen helburua: web orria

Erabilera baldintza orokor hauen (aurrerantzean, baldintzak) helburua da webgune honen sarbidea eta erabilera arautzea:

Pantailaren interfazearen kanpoko itxura, modu estatikoan zein dinamikoan, hau da, nabigazio zuhaitza (aurrerantzean, Edukiak) eta erabiltzaileei eskain dakizkiekeen online zerbitzu edo baliabide guztiak (aurrerantzean, Zerbitzuak).

Web orrira libreki sar daiteke, eta, oro har, doakoa da; Erabiltzaileak ez du kontraprestaziorik ordaindu beharko hartaz gozatzeko, Erabiltzaileak kontratatuta izan dezakeen sarbide hornitzaileak emandako komunikazio sarearen bidezko konexioaren kostuari dagokiona izan ezik.

Web orriko Eduki edo Zerbitzuak erabiltzeko, Erabiltzaileak izena eman dezake edo erregistratu egin daiteke aurretik.

Erabiltzailea

Web orrira sartzeko, bertan nabigatzeko eta hura erabiltzeko, Erabiltzaile izaera izango da, bai eta Erabiltzaileen artean eta Erabiltzailearen eta Funeraria Uriberen artean elkar eragiteko gaitutako espazioei dagokienez ere, hala nola, iruzkinei eta/edo blog espazioei. Horrenbestez, onartu egiten dira, web orrian nabigatzen hasitako unetik, hemen ezarritako baldintza guztiak, bai eta etorkizunean izan ditzaketen aldaketak ere. Hala ere, kasu bakoitzean bete beharreko lege araudia aplikatu ahal izango da. Aurrekoaren garrantzia aintzat hartuta, Erabiltzaileari gomendatzen zaio web orria bisitatzen duenero irakurtzea baldintzak..

Funeraria Uriberen web orriak informazio, zerbitzu eta datu asko eskaintzen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du web orria zuzen erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori arlo hauetara luzatuko da:

• Funeraria Uribek eskainitako informazioa, Edukiak eta/edo Zerbitzuak eta datuak erabiltzea baldintza hauek, legeak, moralak edo ordena publikoak ezarritakoaren aurka egiten ez den moduan, edo beste era batera hirugarrenen eskubideak edo web orriaren funtzionamendua bera kaltetzen ez den moduan.

• Web orriak eskainitako zenbait Eduki edo Zerbitzutara sartzeko Funeraria Uribek emandako inprimakietan Erabiltzaileak emandako informazioak egiazkoak eta zilegizkoak izatea. Nolanahi ere, Erabiltzaileak berehala jakinaraziko dio Funeraria Uriberi inprimaki horietan erregistratutako informazioa bidegabe erabiltzeko aukera ematen duen zeinahi gertakari, hala nola (baina ez bakarrik) identifikatzaileak eta/edo pasahitzak lapurtzea, desbideratzea edo horiek baimenik gabe baliatzea. Horren helburua da berehala indargabetzea.

Funeraria Uribek bere gain hartzen du legearen eta pertsonaren duintasunaren begirunearen aurkako iruzkin eta ekarpen diskriminatzaile, xenofobo, arrazista, pornografiko eta spamming guztiak, gazteen eta haurren eta ordenaren edo segurtasun publikoaren kontrako eraso guztiak, eta, bere iritziz, argitaratzea merezi ez duten elementu guztiak erretiratzeko eskubidea.

Nolanahi ere, Funeraria Uribe inoiz ez da Erabiltzaileek blog edo beste parte hartze tresna batzuen bitartez zabalduriko iritzien erantzule izango.

Web orri honetara sartze hutsak ez dakar merkataritza harremanik ezartzea Funeraria Uriberen eta Erabiltzailearen artean.

Erabiltzaileak aitortzen du adinez nagusia dela eta nahikoa gaitasun juridiko duela baldintza hauei lotzeko. Horrenbestez, Funeraria Uriberen web orri hau ez da adingabeentzat. Funeraria Uribek baztertu egiten ditu erantzukizunak betebehar hori ez betetzeagatik.

Web orria Espainian bizi diren Erabiltzaileentzat da batik bat. Funeraria Uribek ez du bermatzen web orriak beste herrialde batzuetako legediak betetzea, dela osorik dela zati batean. Erabiltzailea beste leku batean bizi bada edo beste egoitza bat badu eta web orrira sartzea edo bertan nabigatzea erabakitzen badu, bere erantzukizunpean egingo du. Bermatu beharko du sarbide eta nabigazio horrek bete egiten duela aplika dakiokeen tokiko legedia, eta Funeraria Uribek ez du bere gain hartuko sarbide horren ondoriozko erantzukizunik.

Web orrira sartzea eta bertan nabigatzea: berme eta erantzukizun salbuespenak

Funeraria Uribek ez ditu bermatzen web orriaren, Edukien edo Zerbitzuen jarraipena, erabilgarritasuna eta baliagarritasuna. Funeraria Uribek ahal duen guztia egingo du web orriak ondo funtziona dezan; hala ere, ez du erantzukizunik hartzen eta bermatzen web orrirako sarbidea etengo ez denik edo akatsik gabekoa denik.

Era berean, ez du erantzukizunik hartzen edo bermatzen web orri honen bitartez eskura daitekeen edukiak edo softwareak akatsik ez duenik edo Erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) kalterik eragingo ez duenik. Funeraria Uribe ez da izango erantzulea web orrira sartzearen, bertan nabigatzearen edo hura erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen galeren, kalteen edo okerrengatik, hala nola (baina ez bakarrik) sistema informatikoei sortutakoengatik edo birusak sartzeak eragindakoengatik.

Funeraria Uribek, halaber, ez du bere gain hartuko web orri hau modu desegokian erabiltzeagatik sor daitezkeen kalteen erantzukizunik. Zehazki, ez du erantzukizunik hartuko sor daitezkeen telekomunikazioen erorketa, eten, falta edo akatsengatik.

Pribatutasun politika eta datuen babesa

Abenduaren 13ko 15/1999 Legearen (Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa) 5. artikuluan eta uztailaren 11ko 34/2002 Legean (Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa; aurrerantzean, IGZL) ezarritakoa betez, Funeraria Uribek jakinarazten dizu web orri honetako erregistro elektronikoa egiteko inprimakiak betetzean emandako datu pertsonalak, bai eta zure nabigazioaren, zerbitzu edo produktuen kontsulta, eskaera edo kontratazioaren edo web orri honetan eskainitako zerbitzuak Funeraria Uriberen eskutik eskaintzean eginiko transakzio edo eragiketaren ondorioz Funeraria Uribek eskuratzen dituen datuak Funeraria Uriberen ardurapeko fitxategi batean jasoko direla (enpresaren egoitza soziala: Juan Kalzada kalea 8, 48300 GERNIKA, Bizkaia). Zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ukatzeko eta aurkaratzeko eskubidea baliatu ahal izango duzu legean ezarritako baldintzetan.

Erosoagoa izateko, arestian aipatutako eskubide hori helbide elektroniko honetara mezu bat idatziz ere balia dezakezu: administracion@funerariauribe.com

Mesedez, jakinarazi berehala Funeraria Uriberi zure datu pertsonalak aldatu badira, Funeraria Uriberen fitxategietan jasotako informazioa une oro eguneratuta egon dadin eta akatsik izan ez dezan. Halaber, lege ohar hau onartzearekin batera, aitortzen duzu helarazitako informazioa eta datu pertsonalak zehatzak eta egiazkoak direla.

Web orriko inprimakietan agertzen diren datu pertsonalak ez sartzearen ondorioa izan daiteke zure eskaerari ezin erantzun ahal izatea. Datu pertsonalak jasotzearen helburua da web orriak eskainitako zerbitzuak garatzea, betetzea eta kontrolatzea, estatistikak egitea, eta beste produktu eta zerbitzu batzuk, oharrak, eskaintzak eta, oro har, merkataritza informazio interesgarria igortzea Funeraria Uriberen eskutik, Datuak Babesteko Lege Organikoaren/Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 11. eta 34.e) artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Funeraria Uribek eskaintzen dituen zerbitzuen izaera aintzat hartuta, bai estatu mailan bai nazioartean. Era berean, zure baimena eskatzen dugu zure datuak filialei edo erakunde laguntzaileei jakinarazteko.

Funeraria Uribek konpromisoa hartzen du datu pertsonalak isilpean tratatzeko eta adierazitako helburuetarako soilik erabiltzeko. Funeraria Uribek jakinarazten dizu beharrezko segurtasun neurri teknikoak eta antolaketa izaerakoak dituela ezarrita datuen segurtasuna bermatzeko eta baimenik gabe datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea eta/edo horietan sartzea saihesteko, teknologia egoera, biltegiratutako datuen izaera eta datu horiek dituzten arriskuak kontuan hartuta; gizakiaren ekintzaren zein inguru fisiko edo naturalaren ondorio izan daitezke arrisku horiek. Hori guztia, Datuak Babesteko Lege Organikoaren 9. artikuluan, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuan (datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuen segurtasun neurriak ezartzeko araudia onartzen duena) eta uztailaren 11ko 34/2002 Legean (IGZL) ezarritakoaren arabera.

Oharra: DPLO-DPEO

1. Datuen babesa

Uribe Ehorztetxeak Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritako segurtasun neurriak hartu ditu datu pertsonalak babesteko. Webgunearen bidez jasotako datu pertsonalak modu automatizatuan erabili, eta Uribe Ehorztetxearen titulartasuneko fitxategi batean sartzen dira. Uribe Ehorztetxea bera da, halaber, fitxategi horren erantzulea.

Webguneko formularioak betez gero, bezeroak/erabiltzaileak berariazko baimena ematen du bere datu pertsonalak Uribe Ehorztetxearen fitxategi automatiko horretan sartzeko

Bezeroak datuak ikusi, zuzendu eta ezeztatzeko eskubidea du, baita horiei aurka egitekoa ere, abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan eta gainerako araudi aplikagarrian aurreikusita dagoenaren arabera. Eskubide horretaz baliatzeko, helbide elektroniko honetara idatzi behar du: administracion@funerariauribe.com

2. Datuak biltzea

Datu pertsonalak webguneko orrietan argitaratuta dauden formularioen bidez bakarrik bilduko dira.

3. Informazio pertsonala hirugarrenen esku uztea.

Uribe Ehorztetxeak ez dizkio inongo hirugarreni saldu, laga, alokatu edo transmitituko bere bezero/erabiltzaileen informazioa edo datu pertsonalak.

4. Datuen erabilera

Webgunea produktuak erosteko erabiliz gero, erabiltzaileak baimena ematen dio Uribe Ehorztetxeari hirugarren batzuei (banketxeak eta banku zerbitzuak, besteak beste) transmititzeko zenbait datu (erregulartasunez eguneratzen dira), transmisio horren helburuak izanik, besteak beste, kreditu txartela nahiz banku txartelaren zenbakia edo kreditu erakundearekiko harremanak egiaztatu ahal izatea, eroslearen nortasuna balioztatzea, kreditu txartel bati lotutako aurretiko baimena lortzea edo erosketa indibidualen transakzioak baimentzea.

Datu horiek transakzioa behar bezala gauza dadin beharrezkoa den denboran bakarrik erabili eta gordeko ditu Uribe Ehorztetxeak, eta hori amaitutakoan suntsitu egingo ditu.

Webgunea produktuak erosteko erabiliz gero, erabiltzaileak baimendu egiten du Uribe Ehorztetxea informazioa helburu hauetarako erabil dezan:

• Eskabideak eta eskaerak kudeatzeko, kontuak eta fakturak administratzeko, zerbitzu hornitzaileen fakturak ordaintzeko; eskaerak, inkestak edo kexak kudeatzeko, kredituak berreskuratzeko eta bestelako prozedura judizialak nahiz beste edozein jarduera administratibo edo komertzial orokor gauzatzeko.

• Merkatu azterketa bat egiteko, zenbait motatako informazioa emate aldera: gure produktu eta zerbitzuei buruzkoa, produktu edo zerbitzuen garapen berriei eta hobekuntzei buruzkoa, eskaintza bereziei buruzkoa, beherapenei buruzkoa eta Uribe Ehorztetxeak garrantzitsutzat jotzen dituen prezioei buruzkoa.

• Uribe Ehorztetxean aplikagarri den lege, administrazio edo erregelamenduzko eskakizunen baten ondoriozko informazioa komunikatzeko, baita akzio juridikoei, prebentzioei, iruzurrei, ekintza kriminalei edo urratzaileen edo ustezko urratzaileen jazarpenari lotutako informazioa ere, eta kreditu eskaera batzuei buruzkoa.

5. Erabiltzailearen eskubideak

Erabiltzaileak datuak ikusi, zuzendu eta ezeztatzeko eta horiei aurka egiteko eskubidea izango du, eta Uribe Ehorztetxearen aurrean erabili ahal izango ditu horiek guztiak. Horretarako, aintzat hartu behar ditu konnotazio hauek:

• Datuak ikusteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonal zehatzei buruzko informazioa jasotzeko eta Uribe Ehorztetxeak datu horiek nola erabili dituen edo erabiltzen dituen jakiteko, eta baita datu horien jatorriari buruz dagoen informazioa ezagutzeko eta horiekin egin diren komunikazioen berri edo aurreikusita daudenen berri izateko ere.

• Datuak zuzentzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du fitxategi automatizatuan gordeta dauden datu okerrak edo osatugabeak aldatzeko.

• Datuak ezeztatzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak ezeztatzeko, salbuespen izanik datuak denbora eta modu jakin batez nahitaez gorde behar direla zehazten duten beste lege aplikagarri batzuetan aurreikusitakoa.

• Datuei aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du Uribe Ehorztetxeak ez ditzan erabili bere datu pertsonalak, edo ez diezaion horien erabilera inori laga.

Hala bada, erabiltzaileak eskubide horiek erabili ahal izango ditu, idatzizko komunikazio bat bidaliz Uribe Ehorztetxera, “DPLO-DPEO www.funerariauribe.com” erreferentzia ipinita eta honako hauek zehaztuta:

• Erabiltzailearen izen-abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona modu berean identifikatzea, eta ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua eranstea. NANaren fotokopiaren ordez zuzenbidean identitatea egiaztatzeko balioduna den beste edozein bitarteko erabili ahal izango da.

• Eskaeraren zio espezifikoak edo eskuratu nahi den informazioa zehazki adierazita dituen eskabidea.

• Jakinarazpenetarako helbidea.

• Data eta eskatzailearen sinadura.

• Egiten duen eskaera egiaztatzen duen dokumentu oro.

Erabiltzaileak eskaera bidali eta jaso izana egiaztatzeko aukera ematen duen bidalketa metodo bat erabili beharko du. Eskaera eta hari erantsitako dokumentu oro posta arrunteko helbide honetara edo/eta helbide elektroniko honetara bidali beharko da:

Funeraria Uribe
IFZ:16204770M
Helbidea: C/ Juan Kalzada,8 – 48300 GERNIKA (Bizkaia)
Tel: 946 250 085
Helbide elektronikoa: administracion@funerariauribe.com


Uribe Ehorztetxeak eskubidea du bere Pribatutasun Politika aldatzeko, bai bere irizpidearen arabera, bai Datuen Babeserako Espainiako Agentziak aldaketak egiten dituelako legedian, jurisprudentzian edo doktrinan. Aldaketa horien ostean webgunea erabiliz gero, aldaketa horiek onartutzat joko dira.

Webguneko cookieak

Zer dira cookieak?

Cookie bat testu fitxategi txiki bat da, webguneek bisitarien ordenagailuan edo gailu mugikorrean instalatzen dutena. Cookiei esker, webguneak gogoratu egiten ditu erabiltzailearen ekintzak eta lehentasunak (saioa hasteko identifikatzailea, hizkuntza, letraren tamaina eta testua ikusteko beste lehentasun batzuk); hartara, berriz webgunean sartzean edo haren orrietan nabigatzean ez ditu berriro konfiguratu behar.

Webgunean erabiltzen diren cookieak

Uribe Ehorztetxeak cookieak erabiltzen ditu webgunearen funtzionamendu egokia bermatzeko, trafikoa aztertzeko, segurtasuna hobetzeko eta testuinguruan kokatutako publizitatea eskaintzeko.

• Erabiltzaile kontuetarako sarrerak kudeatzeko eta segurtasuna bermatzeko.

• Erabiltzaileen lehentasunak gogoratzeko (saio hasiera, hizkuntza eta beste aukera batzuk).

• Trafikoaren jarraipena egiteko, webgunea eta bertako edukiak hobetze aldera (hirugarrenen cookiea).

• Testuinguruan kokatutako publizitatea eskaintzeko eta horren errendimendua neurtzeko (hirugarrenen cookieak).

• Sare sozialekiko partaidetza eta interakzio sistemak eskaintzeko, oharrak txertatzeko edo produktuak baloratzeko.

Nola kontrolatu cookieak?

Nahi duzun guztietan kontrola edo ezaba ditzakezu cookieak: informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu aboutcookies.org. Zure ordenagailuan dauden cookie guztiak ezabatu ahal izateaz gain, nabigatzaile gehienak konfigura ditzakezu cookieak onartzeari utz diezaioten. Dena den, jakin ezazu cookieak arbuiatuz gero agian eskuz konfiguratu beharko dituzula zure lehentasunak webgune batean sartzen zaren bakoitzean eta zerbitzu nahiz funtzionalitate jakin batzuk ez dutela funtzionatuko.

Webgunearen jabetza intelektual eta industrialari buruzko alderdiak

Uribe Ehorztetxea webgunearen jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, berez edo lagapen-hartzaile gisa, baita bertan dauden elementu guztiena ere (adierazpen hutsekoak eta ez-zehatzak, irudiak, bideoak, soinua, audioa, bideoa, softwarea, testuak, kolore konbinazioak, logotipoa, egitura, etab.) . Hortaz, Espainiako legediak jabetza intelektual gisa babestuko ditu horiek denak, eta aplikagarria izango zaie bai Espainiako araudia, bai komunitarioa, baita Espainiak izenpetuta dituen gaiari buruzko nazioarteko itunak ere.

Eskubide guztiak gordeta daude. Jabetza Intelektualaren Legean ezarritakoaren arabera, Uribe Ehorztetxeak baimendu ezean, berariaz debekatuta dago webgune honetako edukiak osorik edo partzialki helburu komertzialetarako erreproduzitzea, banatzea eta publikoki komunikatzea (jendearen eskura jartzea barne), edozein dela ere euskarria eta bitarteko teknikoa.

Erabiltzaileak edo hirugarrenak uste badu webguneko edozein edukik urratu egiten dituela jabetza intelektualeko eskubideak, berehala jakinarazi beharko dio Uribe Ehorztetxeari, Lege Oharra eta Erabilera Baldintza Orokorrak jasotzen dituen dokumentu honetako ENPRESARI BURUZKO INFORMAZIOA atalean harremanetarako ageri diren datuen bidez.

Legezko akzioak, legedi aplikagarria eta jurisdikzioa

Uribe Ehorztetxeak eskumena du webgunea eta bertako edukiak modu desegokian erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik beharrezkoak iruditzen zaizkion akzio zibil edo penalak abiarazteko.

Erabiltzailearen eta Uribe Ehorztetxearen arteko harremana indarrean dagoen araudiak erregulatuko du, Espainiako lurraldean aplikagarria denak. Baldintza hauen interpretazioan edo/eta aplikazioan desadostasunak sortuz gero, aldeek jurisdikzio arruntaren aurrean aurkeztuko dituzte euren gatazkak, eta Zuzenbidearen arabera dagozkien epaile eta auzitegien mende egongo dira.